Z6_PPGAHG8009LPD06IVPGHKU02C4
Z7_PPGAHG8009LPD06IVPGHKU02S5
Избори за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание - 9 юни 2024 г. Парламентарни избори 2023 година за избор на народни представители на 49-то Народно събрание, 02 април 2023 г.. Избори за общински съветници и за кметове 2023 г. Парламентарни избори 2022 година за избор на народни представители на 48-то Народно събрание, 02 октомври 2022 г. Избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Парламентарни избори 2021 година за избор на народни представители на 46-то Народно събрание Парламентарни избори 2021 година за избор на народни представители на 45-то Народно събрание, 04.04.2021 г.

Избори за общински съветници и за кметове 2023 г.

Дата на публикуване: 16.08.2023
Последна актуализация: 31.10.2023

 

Резултати от изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ:

На 26 октомври 2023 г., от 10:00 ч. до 16:00 ч., в сградите на Читалище „Развитие 1885“ гр. Златарица и Читалище „Пробуждане 1902“ с. Горско Ново село, ще бъдат поставени демонстрационни машини за гласуване. Всеки желаещ може да гласува ПРОБНО на демонстрационна машина с инсталирана демоверсия на електронна бюлетина!

 

 

Заповед за определяне на секция, в която да гласуват хора с увреждания или със затруднения в придвижването

 

Ред и начин на съдействие от страна на МВР на всички лица,които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите

В седмицата преди 29 октомври 2023 г., когато ще се проведат изборите за общински съветници и кметове, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен/зелен паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.
Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала следната организация за работа:

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването ѝ или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен/зелен паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 27 октомври 2023 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За издаване на удостоверение е необходимо:

  1. Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР, РУ и участък към РУ - в периода от 24 до 28 октомври от 8.30 до 17.00 часа и на 29 октомври от 8.30 до 19.00 часа. В случай че работното време на съответното звено БДС е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва периодът на 28.10.2023 г. (събота) и на 29.10.2023 г. (неделя). Информация за работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност, и на интернет страницата на СДВР и ОДМВР.
  2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за общински съветници и кметове, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
  3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ и участък към РУ, СДВР и ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверението се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден - 29 октомври 2023 г.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

 

Удостоверения

Дата на публикуване: 19.10.2023

 

 

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/mukazania

 

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК ЗА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ НА 29.10.2023 г.

 

ОИК – Златарица уведомява представителите на секционните избирателни секции на територията на община Златарица, че съгласно решение № 59 от 18.10.2023 г. на комисията, е насрочено обучение на членовете на СИК, което ще се проведе на 24.10.2023 г. /вторник/ от 15.30 ч. в сградата на Аграрно-промишлен комплекс (бившето АПК), зала „България“ в град Златарица, с изключение на членовете на СИК, назначени за селата Горско Ново село, Родина, Росно и Сливовица, за които ще се проведе обучение на 23.10.2023 г. /понеделник/ от 14:30 часа в залата на кметство Горско Ново село.

По време на обученията ще бъдат предоставени средства за достъп чрез платформа Microsoft Teams, на същите дати, от 17:00 часа и за двата дни, за СИК на територията на община Златарица, за дистанционно обучение за работа с машина за гласуване за представители на СИК.

Дата на публикуване: 18.10.2023

 

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Дата на публикуване: 17.10.2023

 

СПИСЪК НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ С МАШИННО ГЛАСУВАНЕ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

Дата на публикуване: 16.10.2023

 

Заповед за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия

Дата на публикуване: 16.10.2023

 

"Електронна страница на ОИК Златарица"

Дата на публикуване: 03.10.2023

 

Заповед за определяне реда и начина за провеждане на предизборна агитация

Дата на публикуване: 28.09.2023

 

Заповед на кмета на общината за реда и местата за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания

Дата на публикуване: 28.09.2023

 

Разяснителни материали относно права и задължения на избирателите

Дата на публикуване: 25.09.2023

 

„Електронни услуги във връзка с изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.“

Дата на публикуване: 21.09.2023

 

СПРАВКА В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК

Дата на публикуване: 18.09.2023

 

Покана за провеждане на консултации за сформиране на СИК за изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

Дата на публикуване: 18.09.2023

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Дата на публикуване: 18.09.2023

 

Заповед за определяне на места за обявяване на избирателни списъци

Дата на публикуване: 11.09.2023

 

Заповед за образуване на 13 избирателни секции на територията  на община Златарица

Дата на публикуване: 08.09.2023

 

НАСЕЛЕНИ МЕСТА КЪДЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

Дата на публикуване: 31.08.2023

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВАЖНИ СРОКОВЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ НА 29.10.2023 г.

Дата на публикуване: 31.08.2023

 

Покана - Провеждане на консултации за сформиране състава на общинската избирателна комисия, във връзка с провеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. на територията на община Златарица

Дата на публикуване: 17.08.2023

 

Решение на ЦИК № 1955-МИ от 3 август 2023 г. Указание към избирателите и кандидатите относно условието да са „живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място“ (принцип на уседналост) при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Дата на публикуване: 17.08.2023

 

Решение № 1954-МИ от 3 август 2023 г. на ЦИК относно: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК и СИК/ПСИК и специалистите към ОИК за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Дата на публикуване: 17.08.2023

 

Хронограма за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023

Дата на публикуване: 17.08.2023

 

Указ на Президента на Република България

Дата на публикуване: 17.08.2023

 

Информация за глухи и сляпо-глухи лица - във видеото.