Администрация

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Кмет на община

Заместник кмет

Кмет на кметства

Кметски наместници

Общинска администрация

  • Дирекция "Обща администрация"
  • Дирекция "Специализирана администрация"
    • Отдел "Местни приходи и ГРАО"
    • Отдел „Икономически и хуманитарни дейности“