Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24C5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE6

Политическа структура

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ - 5 мандата:

1. Пенчо Василев Чанев
2. Ленко Якимов Арнаудов
3. Владимир Василев Велков
4. Юри Здравков Йорданов
5. Кирил Пенев Колев

ПП ГЕРБ - 2 мандата:

1. Стефан Иванов Бранзелов
2. Николай Георгиев Коев

Движение за права и свободи – ДПС - 1 мандат:

1. Федя Зафиров Дервишев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 3 мандата:

1. Емилия Векилова Тисовска
2. Анатолий Маринов Маринов
3. Валентин Димов Димов

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.05.2021