Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KQ5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ4

Транспорт

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.06.2021

Автобусни линии от общинска транспортна схема:

  • Златарица – Родина – Горско Ново село – Сливовица – Росно – Долно Шивачево – Калайджии – Средно село – Резач

 

  • Златарица – Равново – Дедина – Разсоха

        

Автобусни линии от областна транспортна схема:

  • Златарица – Мерданя – Лясковец – Горна Оряховица