Постоянна комисия по образование, здравеопазване, социална политика, култура, религия, спорт и туризъм

Дата на публикуване: 14.06.2021
Последна актуализация: 17.06.2021

Председател:          Валентин Димов Димов
Секретар:                Юри Здравков Йорданов
Членове:                   Николай Георгиев Коев
                                   Пенчо Василев Чанев
                                   Кирил Пенев Колев