Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 14.06.2021

гр. Златарица, общ. Златарица, обл. Велико Търново, ул. "Ст. Попстоянов" № 22

телефон: 0615 / 35631

obshtina@zlataritsa.bg

http://www.zlataritsa.net

 

работно време: от 8:30 до 17:00 часа

почивни дни: събота и неделя

 

Тарифа за нотариалните такси към закона за нотариусите и нотариалната дейност