Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OA1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KR5

Местоположение

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.03.2022

Местоположение, ЗлатарицаОбщина Златарица се намира в източната част на област Велико Търновои граничи с общините Елена, Велико Търново, Стражица и Антоново (област Търговище).

Община Златарица се състои от 24 населени места  1 град и 23 села/ с общински център град Златарица, 5 кметства – в селата Родина, Горско Ново село, Калайджии, Средно село и Резач и 5 населени места с кметски наместници.

Общата площ на територията на общината е 232 676 дка.

Община Златарица има сравнително благоприятно туристическо географско положение. Чрез пътната си мрежа, тя се   свързва с важен туристически център за страната /Велико Търново/, както   и магистралата   София – Варна. Преобладаващата част от общинската пътна мрежа е в лошо състояние, което затруднява достъпа до общината, особено при зимни условия и влияе негативно на посещаемостта в района.    

Непосредствената близост на региона до Стара планина, планинският въздух, природните дадености – една от които е т.н. “Лунна долина” в местността “Рибарци” - Средноселския балкан, истинска атракция, правят общината привлекателно място за туризъм.  Стига се трудно и най-лесно пеша. Тази прекрасна местност е известна на тесен кръг археолози като лятната резиденция на търновските царе. Тук турският ятаган идва половин век по-късно след падането на Търново. Разкопки обаче не са правени.