Председателство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.09.2021

Председател на общинския съвет

СТЕФАН ИВАНОВ БРАНЗЕЛОВ

Заместник председател на общинския съвет

ФЕДЯ ЗАФИРОВ ДЕРВИШЕВ