Годишен отчет за изпълнението на бюджета

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 31.08.2021

 

 

Баланс на Община Златарица към 31.12.2020 г.
Дата на публикуване: 31.08.2021