Харта на клиента

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 02.04.2021

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
Харта на клиента

 

 

 

 

 

Чрез тази Харта ние поемаме ангажимент да спазваме обявените стандарти за качество на административното обслужване, съгласно разпоредбите на Наредбата за административното обслужване.

 

Прилаганите стандарти за качество на административното обслужване Ви гарантират:

ДОБРА ИНФОРМИРАНОСТ, БЪРЗА И ЛЕСНА КОМУНИКАЦИЯ

 • Лесен достъп с обществен транспорт до ЦАО:

ЦАО се намира на комуникативно място в центъра на гр. Златарица, ул. „Стефан Попстоянов” №22.
Сградата се намира на 200 м от спирката на обществения транспорт.

 • Паркиране

Безплатно паркиране в близост до Центъра за обслужване на клиенти.

 • Удобно работно време

Всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 часа, с възможност за удължено работно време до 19:00 ч.

 • Указателни табели за лесно и бързо ориентиране за
 • Работно време;
 • Гишета за заявяване и заплащане на услуги;
 • Информация за услугите.
 • За клиенти със специфични потребности
 • ЦАО е на първи етаж в сградата на Община Златарица;
 • Изградена е рама, чрез която е осигурен достъп за хора с   увреждания;
 • Обслужване на гише с предимство.
 • В ЦАО на Ваше разположение са
 • столове, маси и пособия за попълване на документи;
 • безплатен интернет;
 • възможност за сканиране, копиране и принтиране;
 • възможност за ползване на тоалетна.

ДОБРА ИНФОРМИРАНОСТ, БЪРЗА И ЛЕСНА КОМУНИКАЦИЯ

 • Нашите служители ще Ви се представят и ще Ви обслужат
 • Любезно, с лично отношение, уважение и търпение при спазване на конфиденциалност.
 • Информация за услугите ни ще намерите:
 • На интернет страницата ни в секция „Електронни административни услуги“: https://staging.egov.bg/wps/myportal/zlataritsa/municipality-zlataritsa/administrative-services/e-services, където може да заявите желаната от Вас услуга електронно;
 • На интернет страницата ни, в секция„Административно обслужване“, където ще намерите; опростени образци и ще знаете предварително цените на услугите;
 • На място в ЦАО: на информационното табло, до което ще намерите лесни и опростени образци за услугите, на хартиен носител: до гишето по видове услуги, с лесни и опростени образци;
 • По телефон 0615/3-56-31.
 • Съдействие на място в ЦАО ще получите от
 • Нашите служители в ЦАО и/или нашите експерти, които:
 • ще отговорят на въпросите Ви по повод обслужването;
 • ще Ви окажат помощ при попълване на документи за обслужването.
 • На e-mail obshtina@zlataritsa.net   
 • Можете да зададете въпроси и ние ще Ви отговорим.
 • Активен Facebook профил
 • Във Facebook – група „Община Златарица“ ще откриете интересна и актуална информация

ПРЕДИМСТВА НА ОБСЛУЖВАНЕТО

 • Разглеждаме и отговаряме бързо на Ваши запитвания от общ характер
 • За устни запитвания на място или по телефона – на момента;
 • Ако е необходима допълнителна проверка – в рамките на 20 минути;
 • До 5 работни дни, ако запитванията са постъпили по пощата или по електронната поща. 
 • Бързо обслужване

В рамките на 20 минути:

 • ще приемем Вашите документи;
 • ще Ви предоставим готовите документи;
 • ако е необходимо, ще извършим и консултация с експерт по услугата.
 • Ще ви обслужим само на едно гише и една каса

В ЦАО няма да Ви се наложи за една услуга:

 • да посещавате повече от едно гише;
 • да посещавате два пъти едно и също гише.
 • Ще Ви предоставим услугата в рамките на деня, когато:
 • Заявлението съдържа необходимите за разглеждането му данни, информация и документи и/или е въз основа на общо или служебно известни факти или законови презумпции;
 • естеството на услугата го позволява.
 • Проверете статуса на Вашата услуга онлайн
 • В ЦАО може да проверите статуса на заявената от Вас услуга.
 • Ще Ви уведомим за готовия резултат от услугата

Когато заявените от Вас документи са готови, включително предсрочно, ще Ви уведомим на посочени от Вас координати – телефон, електронна поща и др.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моля, информирайте ни при проблеми във връзка с административното обслужване, като можете да подадете и сигнал, предложение или жалба:

НА МЯСТО В ЦАО

 • Стараем се да решим въпроса и да отстраним проблема веднага – в рамките на престоя Ви в ЦАО
 • обърнете се към служителите ни в ЦАО;
 • поискайте да Ви насочат и свържат с експерта по казуса;
 • при необходимост, обърнете се към Секретаря на Общината.

 

ПИШЕТЕ НИ

 • Вашите сигнали, предложения или жалби ще получат обективен отговор
 • пощенски адрес: 5090, гр. Златарица, ул. „Стефан Попстоянов” №22;
 • електронен адрес: obshtina@zlataritsa.net;
 • в обозначената кутия в ЦАО.

ОБАДЕТЕ НИ СЕ

 • Ще Ви изслушаме и уведомим каква реакция и в какъв срок да очаквате
 • ЦАО: 0615/3-56-31;
 • Секретар на Община: 0615/3-55-51.

ПРИЕМЕН ДЕН НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

 • Всеки понеделник от 13:30 до 16:30 часа

Запишете си час на гише „Информация” или на телефон 0615/3-54-20.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШАТА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ

 • Всяка година, до 1 март в секция „Административно обслужване“ ще намерите публикуван:

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите с:

 • получената и анализирана информация от Вашата обратна връзка;
 • резултатите от измерването на удовлетвореността Ви;
 • предприетите от нас действия за подобряване качеството на обслужване.

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВАШЕТО УЧТИВО ОТНОШЕНИЕ И УВАЖЕНИЕ ПРИ КОМУНИКАЦИЯТА С НАС!

Хартата на клиента е утвърдена със заповед РД 12-323/29.06.2020 г. на Кмета на Община Златарица