Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ10H0
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1O20

Декларации по чл. 49, ал.1 от ЗПК за мандат 2023-2027 г.

Дата на публикуване: 10.09.2020
Последна актуализация: 21.02.2024

 

Общински съвет Златарица, Мандат 2023-2027 г.
           
           
Р Е Г И С Т Ъ Р
на подадените ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ по чл. 49, ал. 1, т.1 и т.3 от ЗПК
           
           
           
№ по ред Дата Подател  Длъжност  Забележка Преписка за КИ №/дата
1 29.11.2023 г. Владимир Василев Велков Председател ОбС Златарица Подадена в срок  
2 29.11.2023 г. Пенчо Василев Чанев Общински съветник в ОбС Златарица Подадена в срок  
3 29.11.2023 г. Димитър Йорданов Бахарев Общински съветник в ОбС Златарица Подадена в срок  
4 29.11.2023 г. Елица Чавдарова Богутева-Моллова Общински съветник в ОбС Златарица Подадена в срок  
5 29.11.2023 г. Ленко Якимов Арнаудов Общински съветник в ОбС Златарица Подадена в срок  
6 29.11.2023 г. Савка Ценкова Кавръкова Общински съветник в ОбС Златарица Подадена в срок  
7 29.11.2023 г. Емилия Векилова Тисовска Общински съветник в ОбС Златарица Подадена в срок  
8 29.11.2023 г. Мехмед Алиев Рифадов Общински съветник в ОбС Златарица Подадена в срок  
9 29.11.2023 г. Валентин Пенчев Попов Общински съветник в ОбС Златарица Подадена в срок  
10 29.11.2023 г. Федя Зафиров Дервишев Общински съветник в ОбС Златарица Подадена в срок  
11 29.11.2023 г. Мирослав Костадинов Стефанов Общински съветник в ОбС Златарица Подадена в срок  
12 05.12.2023 г. Николинка Атанасова Хаджиева Кмет на с.Горско Ново село Подадена в срок  
13 07.12.2023 г. Феня Адрианова Балабанова Кмет на с. Резач Подадена в срок  
14 08.12.2023 г. Даниела Николаева Ангелова Кмет на с. Родина Подадена в срок  
15 08.12.2023 г. Бисер Алдинов Чинов Кмет на с. Калайджии Подадена в срок  
16 08.12.2023 г. Петър Петров Ганев Кмет на гр.Златарица Подадена в срок  

 

 

Мандат 2023-2027 г.
           
           
Р Е Г И С Т Ъ Р
на подадените ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ по чл. 49, ал. 1, т.2 от ЗПК
Част ІI - ИНТЕРЕСИ
           
           
           
№ по ред Дата Подател  Длъжност  Забележка Преписка за КИ №/дата
1 23.11.2023 г. Феня Адрианова Балабанова кмет на с. Резач Подадена в срок  
2 07.12.2023 г. Бисер Алдинов Чинов кмет на с. Калайджии Подадена в срок