Aдминистративно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.06.2021

Център за административно обслужване

 

Центърът за админстративно обслужване се намира на първия етаж на административната сграда на Община Златарица

Адрес за кореспонденция: обл. Велико Търново, община Златарица, гр. Златарица 5090, ул. "Ст. Попстоянов" № 22

Тел.: 0615/35431

Факс: 0615/35478

Интернет страница: www.zlataritsa.bg

Електронна поща: obshtina@zlataritsa.bg

Работно време на Центъра за административно обслужване:

08:30 - 17:00 часа /не е необходимо предварително записване на час за посещение на ЦАО/

Центърът за административно обслужване е лесно достъпен и за хора с увреждания, като около сградата паркирането е безплатно, без обособени парко-места.