Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CS3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SQ4

Контакти

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.02.2024

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

 

Адрес: 5090 гр. Златарица, общ. Златарица, обл. Велико Търново,

ул. "Стефан Попстоянов" №22

 

Тел: 0877205654; 0615/3-56-31

Имейл: cao@zlataritsa.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ: 

8:30 ч. – 17:00 ч.

почивни дни: събота и неделя

 

 

Не е необходимо предварително записване на час за посещение на ЦАО.

Центърът за административно обслужване е лесно достъпен и за хора с увреждания. Паркирането до сградата е безплатно, без обособени парко-места.