Z6_PPGAHG800P5U1068U190TF4VB0
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TF4VB3

Парламентарни избори 2022 година за избор на народни представители на 48-то Народно събрание, 02 октомври 2022 г.

Дата на публикуване: 11.08.2022
Последна актуализация: 07.09.2022

 

Симулатор за гласуване с машина на изборите за народно събрание на 02.10.2022 г.

На адрес:  http://www.grao.bg/elections/ можете да направите справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване

Чрез страницата https://regna.grao.bg/ гражданите могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес.

 

Електронни услуги във връзка с провеждането на предстоящите избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 

910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)

 

910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 октомври 2022 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК)

 

910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка чл. 243 и чл. 251 ИК)

 

910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)

 

Анимирани клипове разясняващи процедурите по:

  • - гласуване по настоящ адрес,
  • - гласуване на избиратели с увреждания
  • - и гласуване с машина

 

https://www.cik.bg/bg/ns02.10.2022/campaign/video

Съобщение за избирателите
Дата на публикуване: 17.08.2022