Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OM3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF4

Инфраструктура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Транспорт

През община Златарица преминава удобна 77-километрова пътна мрежа с асфалтово покритие, свързваща ни със съседните общини – Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец и Елена. Комуникативните връзки между населените места са изградени чрез съществуващите трети и четвърти клас пътна мрежа и други междуселски пътища. През Златарица преминава ж.п. линия, свързваща Горна Оряховица, Лясковец и Елена, но в условията на икономическа стагнация същата не функционира.

Енергийна промишленост

Електроенергийната система на прилежащата територия е добре развита и оразмерена да поема по-голямо натоварване. Съществуването на подстанция в гр. Златарица улеснява включването на бъдещи консуматори, което ще стимулира икономическото развитие. Техническото състояние на използваните съоръжения е добро.

Съобщителна

В града, кметствата и населените места с кметски наместници има телефонна връзка и осигурени пощенски услуги. В общинския център са осигурени Internet-връзки.

Водоснабдяване

Централно – в гр. Златарица и с. РосноМестно – кметства: Родина, Горско Ново село; кметски наместничества: Сливовица, Долно Шивачево, Калайджии, Резач, Средно село, Разсоха и Дединци.