Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KH2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C5

Спорт и младежки дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 19.05.2021

СПОРТ

 Едно от приоритетните направления в социалната политика на общината е създаването и поддържането на необходимите условия за системно практикуване на физическите упражнения и спорт като едно от важните условия за подобряване на здравето и физическото развитие.

 Основен елемент от системата на физическото възпитание и спорта са спортните обекти и съоръжения. Съществуващата в момента спортна база в общината включва спортна зала в град Златарица, един стадион в гр. Златарица, игрище в село Горско Ново село и физкултурни салони и спортни площадки към съответните училища. Съществуващата в момента спортната база с всяка година се подобрява и се модернизира. С решения на общинския съвет се определят средства за ремонт на съществуващата база и за подпомагане дейността на спортните клубове.

  Създават се условия за системни спортни занимания на децата и младите хора, за да може спортът да стане основен компонент на здравословния начин на живот сред жителите на общината. През годините Община Златарица е развивала доста спортове, като водещи са били футбол, борба, хандбал, тенис на маса, лека атлетика и др.

 В общината са регистрирани три спортни клуба.

Спортен клуб „Златарица Борба” град Златарица

Информация за Спортен клуб „Златарица Борба” град Златарица

Футболен клуб „Ботев-1921” град Златарица

Информация за Футболен клуб „Ботев-1921” град Златарица

Футболен клуб „Ботев” село Горско Ново село

Информация за Футболен клуб „Ботев” село Горско Ново село