Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ10H1
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1O22

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2019г.

Дата на публикуване: 10.09.2020
Последна актуализация: 15.08.2023

 

Декларациите ЗПКОНПИ - 2019 г.

 

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т    З Л А Т А Р И Ц А
           
Р Е Г И С Т Ъ Р
на подадените ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ по чл. 35, ал. 1,  от ЗПКОНПИ
           
           
№ по ред Дата Подател  Длъжност  Забележка Преписка за КИ №/дата
1 29.11.2019г. Стефан Иванов Бранзелов Председател ОбС Златарица Подадена в срок  
2 29.11.2019г. Емилия Векилова Тисовска Общински съветник в ОбС Златарица Подадена в срок  
3 29.11.2019г. Федя Зафиров Дервишев Общински съветник в ОбС Златарица Подадена в срок  
4 29.11.2019г. Николай Георгиев Коев Общински съветник в ОбС Златарица Подадена в срок  
5 29.11.2019г. Валентин Димов Димов Общински съветник в ОбС Златарица Подадена в срок  
6 29.11.2019г. Юри Здравков Йорданов Общински съветник в ОбС Златарица Подадена в срок  
7 29.11.2019г. Анатолий Маринов Маринов Общински съветник в ОбС Златарица Подадена в срок  
8 29.11.2019г. Владимир Василев Велков Общински съветник в ОбС Златарица Подадена в срок  
9 29.11.2019г. Ленко Якимов Арнаудов Общински съветник в ОбС Златарица Подадена в срок  
10 29.11.2019г. Пенчо Василев Чанев Общински съветник в ОбС Златарица Подадена в срок  
11 29.11.2019г. Кирил Пенев Колев Общински съветник в ОбС Златарица Подадена в срок  
12 29.11.2019г. Михаил Петров Ганев Кмет на Община Златарица Подадена в срок  
13 29.11.2019г. Даниела Николаева Ангелова Кмет на с. Родина Подадена в срок  
14 29.11.2019г. Николинка Атанасова Хаджиева Кмет на с. Горско Ново село Подадена в срок