Протоколи и Решения на Общински съвет

Съгласно чл. 21 и чл. 29 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Златарица приема решения на заседание на Общински съвет и след всяко заседание изготвя протокол.

Дата на публикуване: 17.02.2021
Последна актуализация: 14.06.2021