Z6_PPGAHG80093AE0QJNM4K6H0MO0
Z7_PPGAHG8001SV10QB8UKPJL08D7
Z7_PPGAHG80093AE0QJNM4K6H0MC6

Комисия по закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Дата на публикуване: 14.06.2021
Последна актуализация: 17.06.2021

Председател:          Стефан Иванов Бранзелов
Секретар:                Федя Зафиров Дервишев
Членове:                   Кирил Пенев Колев