Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2424
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S15
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S17

Постоянна комисия по икономическо развитие, работа по еврофондове и донорски програми, управление на собствеността, земеделие и гори

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.06.2021

Председател:          Емилия Векилова Тисовска
Секретар:                Федя Зафиров Дервишев
Членове:                   Ленко Якимов Арнаудов
                                   Анатоли Маринов Маринов
                                   Владимир Василев Велков