Z6_PPGAHG8009CFA06E32OFESGG57
Z7_PPGAHG8009CFA06E32OFESGGB1

Избори за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание - 9 юни 2024 г.

Дата на публикуване: 15.04.2024
Последна актуализация: 23.05.2024

Заповед № РД 12-231/21.05.2024 г. на кмета на Община Златарица за изменение на заповед РД 12-208/07.05.2024 г.  относно местата за поставяне на агитационни материали

Дата на публикуване: 23.05.2024

График за позициониране на специализираните устройства за машинно гласуване по населени места включени в състава на община Златарица

Дата на публикуване: 23.05.2024


Разяснителна кампания относно правото на гласуване на гражданите

Проверка в списъците на лицата подкрепящи регистрацията на партии и коалиции в изборите за Европейски парламент и за народни представители на 9 юни 2024 г.  

Решение на РИК Велико Търново за назначаване съставите на СИК на територията на Община Златарица


Провеждане на консултации при кмета на община Златарица за сформиране съставите на СИК на 30.04.2024 г.

 

1. Покана за провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК за изборите за членове на ЕП от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Дата на публикуване: 26.04.2024

 

2. Решение №3130-ЕП/НС от 23.04.2024 г. на ЦИК

Дата на публикуване: 26.04.2024

 

3. Решение 15/23.04.2024 г. на РИК Велико Търново

Дата на публикуване: 26.04.2024

 

4. Решение № 24 /23.04.2024 г. на РИК Велико Търново

Дата на публикуване: 26.04.2024

 


 
Дата на публикуване: 24.04.2024

 

 

 

Дата на публикуване: 23.04.2024
 

 

Заповед на кмета на Община Златарица за образуване на избирателни секции на територията на община Златарица

Дата на публикуване: 16.04.2024

 

Приложение към Заповед на кмета на Община Златарица за образуване на избирателни секции на територията на община Златарица

Дата на публикуване: 16.04.2024

 

Решение №3053-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК в страната

Дата на публикуване: 16.04.2024

 

Хронограма за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Дата на публикуване: 16.04.2024

 

Указ №102 на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 09.06.2024 г.

Дата на публикуване: 16.04.2024

 

Указ № 100 на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 09.06.2024 г.

Дата на публикуване: 16.04.2024