Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KA7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C37

Туризъм

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.05.2021

Територията на община Златарица е екологично чист район и предлага неограничени възможности за развитие на екологичен туризъм, а също и на селски туризъм. Основните ресурси, които общината може да използва за осъществяване на различни форми на туризъм са природните ресурси, архитектурно-историческите паметници, традициите във фолклора и занаятите.

Община Златарица има сравнително благоприятно туристическо-географско положение. Чрез пътната си мрежа, тя се свързва с важен туристически център за страната- гр. Велико Търново, както и магистралата София – Варна

Антропогенните туристически ресурси формират богато, но все още неизследвано културно-историческо наследство, което и е предпоставка за развитие на туризма.

В общината са разкрити три селищни могили, близо до град Златарица, възникнали през средния неолит и са продължили съществуването си през ранния и средния халколит. В местността “ Градището“ има останки от крепост и крепостни стени. На юг от Златарица минава Римския път за Цариград.

Туристите могат да опитат специалитети, характерни за българската национална кухня,  приготвени от екологично чисти и традиционни продукти, произведени в региона. Могат да отпият чаша вино във винарска изба в село Горско Ново село.

Туристически интерес на територията на общината представляват природните дадености, културните и исторически забележителности, етнографското и фолклорно богатство на района.