Съобщения

Зареждане ...

Внасяне на предложения до Общински съвет Златарица до 22.11.2021 г.

Дата на публикуване: 09.11.2021
Последна актуализация: 30.11.2021

Изх. № ОбС-02-740/03.11.2021 година.          

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
ДО
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
ДО
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 50, ал. 2; чл. 51, ал. 1, ал. 2 и чл. 52 от ПОД на ОбС Златарица, следва в срок до 22.11.2021 година, да бъдат внесени, материалите и предложенията изготвени от Вас, за да бъдат включени и разгледани в предстоящите заседания на постоянните комисии на Общинския съвет Златарица и редовното заседание на Общински съвет Златарица, което ще се състои на 30.11.2021г.  /вторник/.

    Към приетия план за работата на Общинския съвет за второто полугодие на 2021 година, за месец НОЕМВРИ следва да се предоставят следните материали:

1. Информация за състоянието на пътната обстановка и готовността на общината за работа през есенно-зимния период 2021 – 2022 година.
2. Информация за текущи и изпълнени проекти по национални, европейски и други донорски програми за периода 2020-2022 година.
3. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Златарица през 2022г.
4. Приемане на Календарен план на културните мероприятия в Община Златарица през 2022 година.


СТЕФАН БРАНЗЕЛОВ     / П /
Председател на Общински съвет Златарица