Z6_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OM2
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OE0
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OE6

Постоянна комисия по бюджет, финанси, нормативна уредба и законност

Дата на публикуване: 01.10.2020
Последна актуализация: 17.06.2021

Председател:          Федя Зафиров Дервишев
Секретар:                 Кирил Пенев Колев
Членове:                   Валентин Димов Димов
                                  Юри Здравков Йорданов
                                  Емилия Векилова Тисовска