Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O17
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KV5

Почетни граждани

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.05.2021

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА УДОСТОЯВА СЪС ЗВАНИЕ „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ЗЛАТАРИЦА“ И ДВУСТРАНЕН ПЛАКЕТ С ЕМБЛЕМАТА НА ГРАДА ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ И ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА ГРАДА

 1. НИКОЛА НИКОЛОВ МАТЕВ – РЕШЕНИЕ № 71/1985 ГОД. НА ОБС ЗЛАТАРИЦА. ОТЛИЧИЕТО Е ВРЪЧЕНО НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА ГРАД ЗЛАТАРИЦА НА 17.10.1985 ГОДИНА ОТ КМЕТ НА ОБЩИНАТА НЕДЮ АВРАМОВ
 2. Д-Р ТОДОР ВАСИЛЕВ КОСЕРКОВ – РЕШЕНИЕ № 71/1985 ГОД. НА ОБС ЗЛАТАРИЦА. ОТЛИЧИЕТО Е ВРЪЧЕНО НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА ГРАД ЗЛАТАРИЦА НА 17.10.1985 ГОДИНА ОТ КМЕТ НА ОБЩИНАТА НЕДЮ АВРАМОВ
 3. СТЕФАН ДИМИТРОВ КАПАРАШЕВ – РЕШЕНИЕ № 132/2000 ГОД. НА ОБС ЗЛАТАРИЦА. ОТЛИЧИЕТО Е ВРЪЧЕНО НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА ГРАД ЗЛАТАРИЦА НА 05.05.2000 ГОДИНА ОТ КМЕТ НА ОБЩИНАТА ПЕТЬО РУСЕВ
 4. ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНКОВ – РЕШЕНИЕ № 309/2001 ГОД. НА ОБС ЗЛАТАРИЦА. ОТЛИЧИЕТО Е ВРЪЧЕНО НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА ГРАД ЗЛАТАРИЦА НА 09.05.2001 ГОДИНА ОТ КМЕТ НА ОБЩИНАТА ПЕТЬО РУСЕВ
 5. ИНЖ. ЙОРДАН ДИМИТРОВ АНТОВ – РЕШЕНИЕ № 310/2001 ГОД. НА ОБС ЗЛАТАРИЦА. ОТЛИЧИЕТО Е ВРЪЧЕНО НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА ГРАД ЗЛАТАРИЦА НА 09.05.2001 ГОДИНА ОТ КМЕТ НА ОБЩИНАТА ПЕТЬО РУСЕВ
 6. ИНЖ. БОГОМИЛ ТРИФОНОВ НИКОЛОВ – РЕШЕНИЕ № 311/2001 ГОД. НА ОБС ЗЛАТАРИЦА. ОТЛИЧИЕТО Е ВРЪЧЕНО НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА ГРАД ЗЛАТАРИЦА НА 09.05.2001 ГОДИНА ОТ КМЕТ НА ОБЩИНАТА ПЕТЬО РУСЕВ
 7. ТОДОР ПЕТРОВ БРЪНКОВ – РЕШЕНИЕ № 510/2002 ГОД. НА ОБС ЗЛАТАРИЦА. ОТЛИЧИЕТО Е ВРЪЧЕНО НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА ГРАД ЗЛАТАРИЦА НА 09.05.2002 ГОДИНА ОТ КМЕТ НА ОБЩИНАТА ПЕТЬО РУСЕВ
 8. СТЕФАН ДИМИТРОВ БУРНЕВ – РЕШЕНИЕ № 511/2002 ГОД. НА ОБС ЗЛАТАРИЦА. ОТЛИЧИЕТО Е ВРЪЧЕНО НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА ГРАД ЗЛАТАРИЦА НА 09.05.2002 ГОДИНА ОТ КМЕТ НА ОБЩИНАТА ПЕТЬО РУСЕВ
 9. НИКОЛА ПОПВАСИЛЕВ ЗЛАТАРСКИ – РЕШЕНИЕ № 686/2003 ГОД. НА ОБС ЗЛАТАРИЦА. ОТЛИЧИЕТО Е ВРЪЧЕНО НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА ГРАД ЗЛАТАРИЦА НА 09.05.2003 ГОДИНА ОТ КМЕТ НА ОБЩИНАТА ПЕТЬО РУСЕВ
 10. ЛЮБОМИР БОРИСОВ ЧАКЪРОВ – РЕШЕНИЕ № 687/2003 ГОД. НА ОБС ЗЛАТАРИЦА. ОТЛИЧИЕТО Е ВРЪЧЕНО НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА ГРАД ЗЛАТАРИЦА НА 09.05.2003 ГОДИНА ОТ КМЕТ НА ОБЩИНАТА ПЕТЬО РУСЕВ
 11. БОРИС ИЛИЕВ КАПАРАШЕВ – РЕШЕНИЕ № 94/2004 ГОД. НА ОБС ЗЛАТАРИЦА. ОТЛИЧИЕТО Е ВРЪЧЕНО НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА ГРАД ЗЛАТАРИЦА НА 09.05.2004 ГОДИНА ОТ КМЕТ НА ОБЩИНАТА СТЕФАН ДОБРЕВ
 12. ИЛАРИОН ЙОРДАНОВ ДУРЧЕВ – РЕШЕНИЕ № 95/2004 ГОД. НА ОБС ЗЛАТАРИЦА. ОТЛИЧИЕТО Е ВРЪЧЕНО НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА ГРАД ЗЛАТАРИЦА НА 09.05.2004 ГОДИНА ОТ КМЕТ НА ОБЩИНАТА СТЕФАН ДОБРЕВ
 13. НИКОЛА ДИМИТРОВ ФЕРМАНДЖИЕВ – РЕШЕНИЕ № 271/2005 ГОД. НА ОБС ЗЛАТАРИЦА. ОТЛИЧИЕТО Е ВРЪЧЕНО НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА ГРАД ЗЛАТАРИЦА НА 09.05.2005 ГОДИНА ОТ КМЕТ НА ОБЩИНАТА СТЕФАН ДОБРЕВ
 14. ИВАН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ – РЕШЕНИЕ № 272/2005 ГОД. НА ОБС ЗЛАТАРИЦА. ОТЛИЧИЕТО Е ВРЪЧЕНО НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА ГРАД ЗЛАТАРИЦА НА 09.05.2005 ГОДИНА ОТ КМЕТ НА ОБЩИНАТА СТЕФАН ДОБРЕВ
 15. ПРОФ. РАЙКО ПЕТРОВ РАЙКОВ – РЕШЕНИЕ № 273/2005 ГОД. НА ОБС ЗЛАТАРИЦА. ОТЛИЧИЕТО Е ВРЪЧЕНО НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА ГРАД ЗЛАТАРИЦА НА 09.05.2005 ГОДИНА ОТ КМЕТ НА ОБЩИНАТА СТЕФАН ДОБРЕВ
 16. СВЕТОСЛАВ САВОВ АРНАУДОВ – РЕШЕНИЕ № 274/2005 ГОД. НА ОБС ЗЛАТАРИЦА. ОТЛИЧИЕТО Е ВРЪЧЕНО НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА ГРАД ЗЛАТАРИЦА НА 09.05.2005 ГОДИНА ОТ КМЕТ НА ОБЩИНАТА СТЕФАН ДОБРЕВ
 17. СТЕФАН ДИМИТРОВ ЧАКЪРОВ – РЕШЕНИЕ № 470/2006 ГОД. НА ОБС ЗЛАТАРИЦА. ОТЛИЧИЕТО Е ВРЪЧЕНО НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА ГРАД ЗЛАТАРИЦА НА 09.05.2006 ГОДИНА ОТ КМЕТ НА ОБЩИНАТА СТЕФАН ДОБРЕВ
 18. МАРИН СТЕФАНОВ ЗГУРЕВ – РЕШЕНИЕ № 471/2006 ГОД. НА ОБС ЗЛАТАРИЦА. ОТЛИЧИЕТО Е ВРЪЧЕНО НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА ГРАД ЗЛАТАРИЦА НА 09.05.2006 ГОДИНА ОТ КМЕТ НА ОБЩИНАТА СТЕФАН ДОБРЕВ
 19. АХМЕД САДУЛОВ АХМЕДОВ – РЕШЕНИЕ № 647/2007 ГОД. НА ОБС ЗЛАТАРИЦА. ОТЛИЧИЕТО Е ВРЪЧЕНО НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА ГРАД ЗЛАТАРИЦА НА 09.05.2007 ГОДИНА ОТ КМЕТ НА ОБЩИНАТА СТЕФАН ДОБРЕВ
 20. ПЕТЪР ПЕНЧЕВ РУСЕВ – РЕШЕНИЕ № 648/2007 ГОД. НА ОБС ЗЛАТАРИЦА. ОТЛИЧИЕТО Е ВРЪЧЕНО НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА ГРАД ЗЛАТАРИЦА НА 09.05.2007 ГОДИНА ОТ КМЕТ НА ОБЩИНАТА СТЕФАН ДОБРЕВ
 21. СТЕФАН СТАНЧЕВ САМСИЕВ – РЕШЕНИЕ № 116/2008 ГОД. НА ОБС ЗЛАТАРИЦА. ОТЛИЧИЕТО Е ВРЪЧЕНО НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА ГРАД ЗЛАТАРИЦА НА 09.05.2008 ГОДИНА ОТ КМЕТ НА ОБЩИНАТА ПЕНЧО ЧАНЕВ
 22. ПРОФ. ФИЛИП ЛАМБЕВ ПАНАЙОТОВ – РЕШЕНИЕ № 117/2008 ГОД. НА ОБС ЗЛАТАРИЦА. ОТЛИЧИЕТО Е ВРЪЧЕНО НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА ГРАД ЗЛАТАРИЦА НА 09.05.2008 ГОДИНА ОТ КМЕТ НА ОБЩИНАТА ПЕНЧО ЧАНЕВ
 23. Д-Р ИВАН ВАСИЛЕВ ПИСЕВ – РЕШЕНИЕ № 118/2008 ГОД. НА ОБС ЗЛАТАРИЦА. ОТЛИЧИЕТО Е ВРЪЧЕНО НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА ГРАД ЗЛАТАРИЦА НА 09.05.2008 ГОДИНА ОТ КМЕТ НА ОБЩИНАТА ПЕНЧО ЧАНЕВ
 24. МИНКО МАРИНОВ РАДОСЛАВОВ – РЕШЕНИЕ № 355/2009 ГОД. НА ОБС ЗЛАТАРИЦА. ОТЛИЧИЕТО Е ВРЪЧЕНО НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА ГРАД ЗЛАТАРИЦА НА 09.05.2009 ГОДИНА ОТ КМЕТ НА ОБЩИНАТА ПЕНЧО ЧАНЕВ
 25. НЕГОВО ВИСОКО ПРЕОСВЕЩЕНСТВО ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ МИТРОПОЛИТ ГРИГОРИЙ – РЕШЕНИЕ № 356/2009 ГОД. НА ОБС ЗЛАТАРИЦА. ОТЛИЧИЕТО Е ВРЪЧЕНО НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА ГРАД ЗЛАТАРИЦА НА 09.05.2009 ГОДИНА ОТ КМЕТ НА ОБЩИНАТА ПЕНЧО ЧАНЕВ
 26. ВАСИЛ КРЪСТЕВ УЗУНОВ – РЕШЕНИЕ № 568/2010 ГОД. НА ОБС ЗЛАТАРИЦА. ОТЛИЧИЕТО Е ВРЪЧЕНО НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА ГРАД ЗЛАТАРИЦА НА 04.05.2010 ГОДИНА ОТ КМЕТ НА ОБЩИНАТА ПЕНЧО ЧАНЕВ
 27. МИХАИЛ ПЕТРОВ ГАНЕВ – РЕШЕНИЕ № 625/2010 ГОД. НА ОБС ЗЛАТАРИЦА. ОТЛИЧИЕТО Е ВРЪЧЕНО НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА ГРАД ЗЛАТАРИЦА НА 22.10.2010 ГОДИНА ОТ КМЕТ НА ОБЩИНАТА ПЕНЧО ЧАНЕВ
 28. РАДКО МАРИНОВ РАДОСЛАВОВ – РЕШЕНИЕ № 801/2011 ГОД. НА ОБС ЗЛАТАРИЦА. ОТЛИЧИЕТО Е ВРЪЧЕНО НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА ГРАД ЗЛАТАРИЦА НА 09.05.2011 ГОДИНА ОТ КМЕТ НА ОБЩИНАТА ПЕНЧО ЧАНЕВ
 29. СВЕТЛОЗАР АНТОНОВ САВОВ – РЕШЕНИЕ № 338/2013 ГОД. НА ОБС ЗЛАТАРИЦА. ОТЛИЧИЕТО Е ВРЪЧЕНО НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА ГРАД ЗЛАТАРИЦА НА 09.05.2013 ГОДИНА ОТ КМЕТ НА ОБЩИНАТА ПЕНЧО ЧАНЕВ
 30. ПОЛК. ДОЦ. Д-Р ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ МАДАНСКИ – РЕШЕНИЕ № 557/2014 ГОД. НА ОБС ЗЛАТАРИЦА. ОТЛИЧИЕТО Е ВРЪЧЕНО НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА ГРАД ЗЛАТАРИЦА НА 09.05.2014 ГОДИНА ОТ КМЕТ НА ОБЩИНАТА ПЕНЧО ЧАНЕВ
 31. ИВАН СТЕФАНОВ ВАЧКОВ – РЕШЕНИЕ № 784/2015 ГОД. НА ОБС ЗЛАТАРИЦА. ОТЛИЧИЕТО Е ВРЪЧЕНО НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА ГРАД ЗЛАТАРИЦА НА 09.05.2015 ГОДИНА ОТ КМЕТ НА ОБЩИНАТА ПЕНЧО ЧАНЕВ
 32. ГЕОРГИ КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ – РЕШЕНИЕ № 349/2017 ГОД. НА ОБС ЗЛАТАРИЦА. ОТЛИЧИЕТО Е ВРЪЧЕНО НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА ГРАД ЗЛАТАРИЦА НА 09.05.2017 ГОДИНА ОТ КМЕТ НА ОБЩИНАТА ПЕНЧО ЧАНЕВ
 33. СТЕФАН ИВАНОВ ДОБРЕВ – РЕШЕНИЕ № 827/2019 ГОД. НА ОБС ЗЛАТАРИЦА. ОТЛИЧИЕТО Е ВРЪЧЕНО НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА ГРАД ЗЛАТАРИЦА НА 09.05.2019 ГОДИНА ОТ КМЕТ НА ОБЩИНАТА ПЕНЧО ЧАНЕВ
 34. ИНЖ. НИКОЛА ЙОРДАНОВ РАДЕВ – РЕШЕНИЕ № 890/2019 ГОД. НА ОБС ЗЛАТАРИЦА. ОТЛИЧИЕТО Е ВРЪЧЕНО НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА ГРАД ЗЛАТАРИЦА НА 07.09.2019 ГОДИНА ОТ КМЕТ НА ОБЩИНАТА ПЕНЧО ЧАНЕВ