Бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 12.04.2022
Бюджет 2022
Дата на публикуване: 13.04.2022

Начален план капиталови разходи 2022
Дата на публикуване: 13.04.2022

Приложения бюджет 2022
Дата на публикуване: 13.04.2022

Формули Образование 2022 г.
Дата на публикуване: 31.03.2022