Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP3

Бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.03.2023

 

 

 

 

 

Разчет за 2023 г.
Дата на публикуване: 29.03.2023

Бюджет 2022
Дата на публикуване: 13.04.2022

Начален план капиталови разходи 2022
Дата на публикуване: 13.04.2022

Приложения бюджет 2022
Дата на публикуване: 13.04.2022

Формули Образование 2022 г.
Дата на публикуване: 31.03.2022