Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP3

Бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 14.03.2024

 

Формули образование 2024

Дата на публикуване: 28.02.2024

 

Бюджет 2024

Дата на публикуване: 16.02.2024 г.

 

Бюджет 2023

Дата на публикуване: 31.08.2023 г.

 

Формули образование 2023 г.

Дата на публикуване: 29.08.2023 г.

 

Разчет за 2023 г.

Дата на публикуване: 29.03.2023

 

Бюджет 2022

Дата на публикуване: 13.04.2022

 

Начален план капиталови разходи 2022

Дата на публикуване: 13.04.2022

 

Приложения бюджет 2022

Дата на публикуване: 13.04.2022

 

Формули Образование 2022 г.

Дата на публикуване: 31.03.2022

 

Приложения към разчетите за финансиране на капиталовите разходи по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи на Община Златарица по видове разходи и източници на финансиране за 2021 г.

Дата на публикуване: 17.03.2021

 

Приложения към бюджета на Община Златарица за 2021 г.

Дата на публикуване: 17.03.2021

 

Бюджет на ЗСУ и ДД

 

Бюджет 2024 ЗСУ и ДД

Дата на публикуване: 14.03.2024 г.

 

Бюджет 2023 ЗСУ и ДД

Дата на публикуване: 07.09.2023 г.