Дейности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.06.2021

При осъществяване на своята дейност Общинска администрация Златарица се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.