Образование

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 19.05.2021

На територията на община Златарица функционират три училища и четири детски градини.