Проверка на статус на преписка

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 02.04.2021

ДЕЛОВОДНА СПРАВКА

Услугата "Деловодна справка" дава възможност да се получи информация за статуса на документи, подадени от граждани или юридически лица в Центъра за административно обслужване, по електронна поща или  Системата за Сигурно електронно връчване.

Търсенето на документа е по следните критерии:

- РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС - ВХ-ХХ-ХХ-ХХ

- ДАТА НА ДОКУМЕНТА

- КОД ЗА ДОСТЪП - 8-ЦИФРЕН КОД

 

След достъп до системата, се визуализира:

- Вх.№ и дата;

- вид на документа - писмо, жалба, услуга и т.н.;

- отговорен служител;

- срок на изпълнение;

- статус на документа.