Ред за кандидатстване за стаж

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 14.06.2021

Програмата за студентски стажове в държавната администрация предоставя възможности за провеждане на пълноценни стажове за талантливи български студенти в структурите на държавната администрация на всички нива и в цялата страна. Стажантската програма е с фокус върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с държавната администрация. 

Портал за студентски стажове в държавната администрация, на който се обявяват възможностите за студентски стажове в администрацията на всички нива.