Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CI2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S66

Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.06.2021
  • Центърът за админстративно обслужване се намира на първия етаж на административната сграда на Община Златарица
  • Центърът за административно обслужване е лесно достъпен  за хора с увреждания и родители с детски колички.
  • Около сградата паркирането е безплатно, без обособени парко-места.