Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C4

Детски градини

   На територията на общината функционират четири детски градини, разпределени както следва: по една ЦДГ в град Златарица, с. Горско Ново село, с. Родина, с. Средно село. В момента в тях се възпитават 104 деца, разпределени в 6 групи. В сравнение с предходната година броя на децата е намалял с около 5%. Около 35% от децата са в предучилищна възраст.

   В детските градини  работят 24 лица, от които 11 са педагогически персонал, с висше образование са 4, с полувисше 6 и 1 със средно.

ДГ „Славейче” гр. Златарица - Телефон: 0615/35404

web: http://slaveiche.zlataritsa.net


ДГ „Слънце” с.Горско Ново село - Телефон за връзка: 061502/527

web: http://slance.zlataritsa.net


ДГ „Пролет” с. Родина - Телефон канцелария 06156/278

web: http://prolet.zlataritsa.net


ДГ „Детелина” с. Средно село - Телефон за връзка: 0615/35459

web: http://detelina.zlataritsa.net

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021