Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KI6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CT4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CT6

Хуманитарни дейности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 19.05.2021

Хуманитарните дейности, които се развиват в Община Златарица са значителен брой. Допълнителна информация по всяко направление, може да намерите в отделните секции.