Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12117
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H82

Годишен отчет по ЗДОИ

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) в Община Златарица за 2023 г.

Дата на публикуване: 31.01.2024 г.


 

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация в Община Златарица за 2022 г.


Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация в община Златарица за 2021 г. 


Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация в община Златарица за 2020 г. 27 януари 2021 г..


Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация в община Златарица за 2019 г. от 28 февруари 2020 г.


Годишен отчет за постъпили и обработени заявление за достъп до обществена информация в Община Златарица през 2018г.


Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) в община Златарица за 2017 г..