Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C91
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S27
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S25

Контакти

Дата на публикуване: 09.09.2020
Последна актуализация: 19.05.2022

КОНТАКТИ:

5090 гр. Златарица, общ. Златарица, обл. Велико Търново,

ул. "Стефан Попстоянов" № 22

e-mail: obshtina@zlataritsa.bg

Геолокация: 43.046421, 25.889986

Общинска администрация Златарица, в качеството си на административен орган има създаден профил в Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ, което позволява приемане и изпращане на документи по електронен път. Услугите са достъпни през уеб интерфейса на Системата за е-Връчване:

https://edelivery.egov.bg/, чрез електронен подпис или ПИК на НОИ.

 

Официалната страница на Община Златарица във Facebook е:

https://www.facebook.com/groups/1026467024034459

Телефонна централа за връзка с всички служители в Общинска администрация: 0615/3-54-20; 0615/3-56-31; 0877205654

ФАКС: 0615/3-54-78

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ: 0615/3-56-31

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ПРИХОДИ“: 0615/3-54-41

ГРАО: 0615/354-72