Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OF4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CR6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CR5

Състав на общински съвет мандат 2019-2023

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.02.2024

Председател на общинския съвет

ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ ВЕЛКОВ

 

Заместник председател на общинския съвет

 

членове:

1. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ БАХАРЕВ
2. ЕЛИЦА ЧАВДАРОВА БОГУТЕВА – МОЛЛОВА
3. ЕМИЛИЯ ВЕКИЛОВА ТИСОВСКА
4. ЛЕНКО ЯКИМОВ АРНАУДОВ
5. МЕХМЕД АЛИЕВ РИФАДОВ
6. МИРОСЛАВ КОСТАДИНОВ СТЕФАНОВ
7. ВАЛЕНТИН ПЕНЧЕВ ПОПОВ
8. ПЕНЧО ВАСИЛЕВ ЧАНЕВ
9. САВКА ЦЕНКОВА КАВРЪКОВА
10. ФЕДЯ ЗАФИРОВ ДЕРВИШЕВ