Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HT1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121F3
Избори за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание - 9 юни 2024 г. Парламентарни избори 2023 година за избор на народни представители на 49-то Народно събрание, 02 април 2023 г.. Избори за общински съветници и за кметове 2023 г. Парламентарни избори 2022 година за избор на народни представители на 48-то Народно събрание, 02 октомври 2022 г. Избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Парламентарни избори 2021 година за избор на народни представители на 46-то Народно събрание Парламентарни избори 2021 година за избор на народни представители на 45-то Народно събрание, 04.04.2021 г.

ИЗБОРИ

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 20.02.2023

 

        В тази  страница може да се информирате за:

  • Важни дати и срокове за избирателите при произвеждането на избори;
  • Възможности за извършване на справки по електронен път;
  • Места за поставяне на агитационни материали;
  • Районна, Общинска и Секционни избирателни комисии - информация за адрес, съобщения;
  • Предварителни избирателни списъци;
  • Справки и подаване заявления за корекции и промени в избирателните списъци, в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс;
  • Информация за провеждане на консултации.