Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Информация за текущи и изпълнени проекти по национални, европейски и други донорски програми за периода 2022 - 2023 г.

Дата на публикуване: 05.12.2023
Последна актуализация: 05.12.2023