Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24J4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CQ7

Устройствен правилник

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 29.02.2024

С Устройствения правилник се уреждат основните въпроси, свързани с дейността и организацията на работа на Община Златарица, както и структурата и функциите на администрацията ѝ.

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК 01.2024
Дата на публикуване: 29.02.2024