Z6_PPGAHG80090170QD7IJG2QUDJ0
Z7_PPGAHG80090170QD7IJG2QUDJ7

Покана за публично обсъждане на Проект на Бюджет 2022

Дата на публикуване: 17.03.2022
Последна актуализация: 17.03.2022

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2022 Г.


На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 17, ал. 6 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Златарица

Кметът на Община Златарица Михаил Ганев

КАНИ


Всички граждани и заинтересовани лица за обсъждане на проекта на бюджет за 2022 г. на Община Златарица.  
Публичното обсъждане ще се проведе на 25.03.2022 г. (петък) от 10:00 часа в Зала „България“, ул. “Стефан Попстоянов“ № 1.
Дневен ред на обсъждането:
1.    Представяне на основните показатели на проекта на Бюджета за 2022 г. на Община Златарица.
2.    Обсъждане на проекта на Бюджета за 2022 г. на Община Златарица.


Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка обсъждането ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на страната с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите.


Проектът на бюджета за 2022 г. и информацията за неговото съставяне ще бъдат достъпни на официалната интернет страница на Община Златарица  www.zlataritsa.bg

Проект на Бюджет 2022 г.
Дата на публикуване: 18.03.2022