Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

Кметство Калайджии

Дата на публикуване: 12.11.2020
Последна актуализация: 16.06.2021

Кметски наместник:  БИСЕР ЧИНОВ

Тел: 0615/3-56-62, 0885114414

Е-mail:  km_kalaidjii@b-trust.org

Село Калайджии се намира на 45 км източно от град Велико Търново на границата на Предбалкана.  Релефът е планински със средна надморска височина 500 м. Климатът се характеризира с топло лято без големи горещини и студена зима.

В селото има прекрасни условия за селски и екотуризъм. В него има изградено ваканционно селище, което разполага с модерна спортна площадка, закрит басейн, сауна и др.

От селото има достъп до екопътека „Стара река“, която минава през местността „Лунна долина“ където могат да се видят много интересни забележителности като Римски мост, Гърбавата чешма, Пресечената скала и прекрасна природа.

На 1.49 km северно по права линия от центъра на село Калайджии се намира крепост „Калето“. Построена е на куполообразно възвишение със стръмни склонове на всички страни, с изключение на югоизток, където чрез тясна седловина хълмът се свързва с останалата част от масива. От запад възвишението е ограничено от реката Андрей дере, от север и изток- от Баалък дере, а от юг- от сухо дере. Върхът на хълма се издига на 115 m над реките. Крепостта е с неправилна, кръгла форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Приблизителния диаметър на обекта е приблизително 250 m. Хълмът е изцяло залесен. Селото разполага с 4 магазина и прекрасни места за отдих и почивка.