Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

град Златарица

Дата на публикуване: 02.10.2020
Последна актуализация: 16.06.2021

Златарица е град, разположен в област Велико Търново, Северна България. Градът е административен център на община Златарица.
Град Златарица се намира на 15 км. югоизточно от град Велико Търново, на 12 км. северно от град Елена и на около 45 км. североизточно от град Габрово.


Разположен е в Предбалкана и е с надморска височина около 100 метра. От юг на север през града преминава река Златаришка, която е десен приток на река Веселина.


Близо до град Златарица са открити три селищни могили, възникнали през средния неолит и са продължили съществуването си през ранния и средния халколит. В тях са намерени дребни оръдия на труда.
През 1923 година край Златарица (тогава село) е открито съкровище от 400 електронови монети на Мануил I Комнин, Исак II Ангел и Андроник I Комнин. То е било е укрито в края на XII век.


По времето на султан Мехмед IV (1648 – 1687) землището на Златарица е сред тези, които остават вакъф на султанската майка (валиде ханъм), приходите от които са предназначени за издръжката на свещената джамия и училището в Юскюдар.


Селището възниква през 14 век. Още след Освобождението на България от османска власт Златарица съществува като самостоятелна административна единица. Сто години по-късно с Указ № 2295 на МС, публикуван в ДВ бр. 101 от 1978 година, градът отново се обособява като община в бившия Великотърновски окръг с център Златарица. Селищата от общината са създадени още преди Освобождението – през Втората българска държава. Името на град Златарица е свързано с добиването на златоносен пясък от реката.


Населението наброява около 2800 души. В разбирателство живеят  пет етноса. Релефът е равнинно хълмист с надморска височина около 100 м. Климатът е умереноконтинентален, характеризиращ се с горещо лято и студена зима. Средногодишната температура през лятото е 26ºС, а през зимата – 4ºС.


Градът разполага с отлично изградена инфраструктура. Цялостна електрификация, водоснабдяване, канализация и телефонизация. Също така има интернет, кабелна и цифрова телевизия. Уличната и транспортна мрежа е добре уредена. На територията на града има две училища, читалище, детска градина, банка, поща, църква и музей.


Има задоволителен автобусен транспорт, които го свързват с градовете Горна Оряховица, Елена и Велико Търново, както и с околните по-малки населени места.


На територията на общината са изградени седем микроязовира, някои от тях се използват за риборазвъждане, а останалите са подходящи за риболов.


В град Златарица може да се посети Историческия музей и църква – храм „Св. Николай Мирликийски”, която е уникална със своите стенописи, икони и архитектурен стил.


От 1997 г. жителите на Златарица честват официалния празник на града.  9 май е и Денят на Европа, който символизира стремежа към единство, мир и просперитет в Европа. На този ден златарчани почитат и летният Никулден, посветен на Св. Николай Мирликийски –  храмов празник на църква-храм „Св. Николай“. Тържествата в града започват още от 8 май, когато в църковния храм се прави курбан за здраве, който се раздава на местното население. На 9 май официалният празник започва с празничен водосвет в църквата, след което с празнично шествие ученици, жители и гости на града се позиционират пред паметник „Майка България“ в центъра на града. Програмата продължава с освещаване и тържествено издигане на знамената. На този ден с решения на Общински съвет се удостояват и връчват звания „Почетен гражданин на Община Златарица“.


Уникалният кулинарен празник „Ден на градинарската чорба“ в Златарица се организира от 2006 година. На празника идват признати майстори на кулинарното изкуство и градинарството, както да приготвят своите чорби така и да дегустират чорбите на участниците в конкурсите. Част от празничната програма е конкурса за „Най-вкусна чорба“. Целта на атрактивното събитие е да се запази градинарството като традиционен за Златарица поминък. Празникът се провежда всяка година в първата събота от месец септември около датата 4 септември, когато с Указ №1942 Златарица е обявен за град.