Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

Населени места

Дата на публикуване: 08.01.2021
Последна актуализация: 31.01.2023

 

Кмет: Михаил Ганев

адрес: гр. Златарица, ул. „Стефан Попстоянов“ 22

тел.: 0615/3-54-20

е-mail: [email protected]

 

Кмет: Николинка Хаджиева

адрес: с. Горско Ново село, ул. „Георги Димитров“ №1

тел.: 06150/2217, 0885110404

е-mail: [email protected]

 

Кмет: Даниела Ангелова

адрес: с. Родина, ул. „Четвърта“ №6

тел.: 06156/2220, 0885114334

E-mail: [email protected]

 

 

 

Кметство Калайджии

Кметски наместник: Бисер Чинов

адрес: с. Калайджии, ул. „Пета“ №2

тел. : 0615/3-56-62, 0885114414

e-mail: [email protected]

 

Включва населените места:

с. Калайджии и Горско Писарево

кметство Сливовица

Кметски наместник: Огнян Николов

адрес: с. Сливовица, „Площада“ №6

тел.: 06157/2230, 0885111992

e-mail: [email protected]

 

Включва населените места:

с. Сливовица и с. Чешма

кметство Росно

Кметски наместник: Ваня Караиванова

адрес: с. Росно, ул. „Пета“ №4

тел.: 0615/3-56-01, 0879540221

e-mail: [email protected]

 

кметство Резач

Кметски наместник: Феня Балабанова

адрес: с. Резач, №47

тел.: 0615/3-55-63, 0885894717

е-mail: [email protected]

 

Включва населените места:

с. Резач и Делова махала

 

кметство Средно село

Кметски наместник: Шабан Якубов

адрес: с. Средно село, №49

тел.: 0615/3-56-20, 0879540237

е-mail: [email protected]

 

Включва населените места: Средно село, Дълги припек,

Новогорци, Чуката, Чистово, Овощна, Рекичка
кметство Разсоха

Кметски наместник: Фехми Топчиев

адрес: с. Разсоха, №105

тел.: 0615/3-56-12, 0879540220

е-mail km.razsoh[email protected]

 

Включва населените места:

с. Разсоха, Дуровци и Горна Хаджийска
кметство Долно Шивачево

Кметски наместник: Дилян Дилянов

адрес: с. Долно Шивачево, ул.”Кв. Долно Шивачево” № 26

тел.: 0615/3-55-73, 0879540222

 
 

кметство Дединци

Кметски наместник: Тодорка Динева

адрес: с. Дедина, №7

тел.: 0615/3-55-73, 0879540222

е-mail: [email protected]

 

Включва населените места:

с. Дединци, с. Дедина и с. Равново