Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

Населени места

Дата на публикуване: 08.01.2021
Последна актуализация: 22.11.2023

 

гр. Златарица

Кмет: Петър Ганев
адрес: гр. Златарица,
ул. „Стефан Попстоянов“ 22

тел.: 0615/3-54-20
е-mail: obshtina@zlataritsa.bg
Кметство Горско Ново село

Кмет: Николинка Хаджиева
адрес: с. Горско Ново село, ул. „Георги Димитров“ №1
тел.: 06150/2217, 0885110404
е-mail: km.gorskonovoselo@zlataritsa.bg
       
Кметство Родина

Кмет: Даниела Ангелова
адрес: с. Родина, ул. „Четвърта“ №6
тел.: 06156/2220, 0885114334
E-mail:  km.rodina@zlataritsa.bg
Кметство Калайджии

Кмет: Бисер Чинов
адрес: с. Калайджии, ул. „Пета“ №2
тел. : 0615/3-56-62, 0885114414
e-mail:  km.kalaydzhii@zlataritsa.bg

Включва населените места:
с. Калайджии и Горско Писарево
       
Кметство Сливовица

Кметски наместник: Огнян Николов
адрес: с. Сливовица, „Площада“ №6
тел.: 06157/2230, 0885111992
e-mail: km.slivovitsa@zlataritsa.bg
 
Включва населените места:
с. Сливовица и с. Чешма
Кметство Росно

Кметски наместник: Ваня Тодорова
адрес: с. Росно, ул. „Пета“ №4
тел.: 0615/3-56-01, 0879540221
e-mail: km.rosno@zlataritsa.bg
       
Кметство Резач

Кмет: Феня Балабанова
адрес: с. Резач, №47
тел.: 0615/3-55-63, 0885894717
е-mail: km.rezach@zlataritsa.bg

Включва населените места:
с. Резач и Делова махала
 
Кметство Средно село

Кметски наместник: Шабан Якубов
адрес: с. Средно село, №49
тел.: 0615/3-56-20, 0879540237
е-mail: km.srednoselo@zlataritsa.bg

Включва населените места: 
Средно село, Дълги припек,
Новогорци, Чуката, Чистово, Овощна, Рекичка
 
       
Кметство Разсоха

Кметски наместник: Фехми Топчиев
адрес: с. Разсоха, №105
тел.: 0615/3-56-12, 0879540220
е-mail km.razsoha@zlataritsa.bg

 
Включва населените места:
с. Разсоха, Дуровци и Горна Хаджийска
  Кметство Долно Шивачево

Кметски наместник: Дилян Дилянов
адрес: с. Долно Шивачево, ул.”Кв. Долно Шивачево” № 26
тел.: 0615/3-55-73, 0879540222
е-mail: km.dolnoshivachevo@zlataritsa.bg
       
Кметство Дединци

Кметски наместник: Тодорка Райчева-Динева
адрес: с. Дедина, №7
тел.: 0615/3-55-73, 0879540222
е-mail: km.dedintsi@zlataritsa.bg

Включва населените места:
с. Дединци, с. Дедина и с. Равново