Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

Населени места

Дата на публикуване: 08.01.2021
Последна актуализация: 16.06.2021

 

Кмет: Михаил Ганев

адрес: гр. Златарица, ул. „Стефан Попстоянов“ 22
тел.: 0615/3-54-20

Кмет: Николинка Хаджиева

адрес: с. Горско Ново село, ул. „Георги Димитров“ №1
тел.: 06150/2217, 0885110404

Кмет: Даниела Ангелова

адрес: с. Родина, ул. „Четвърта“ №6
тел.: 06156/2220, 0885114334

 

 

Кметство Калайджии

Кметски наместник: Бисер Чинов

адрес: с. Калайджии, ул. „Пета“ №2
тел. : 0615/3-56-62, 0885114414
Включва населените места:
с. Калайджии и Горско Писарево
кметство Сливовица

Кметски наместник: Димитър Иванов

адрес: с. Сливовица, „Площада“ №6
тел.: 06157/2230, 0885111992
Включва населените места:
с. Сливовица и с. Чешма
кметство Росно

Кметски наместник: Невена Барън

адрес: с. Росно, ул. „Пета“ №4
тел.: 0615/3-56-01, 0879540221

кметство Резач

Кметски наместник: Кемал Балабанов

адрес: с. Резач, №47
тел.: 0615/3-55-63, 0885894717
Включва населените места:
с. Резач и Делова махала

 

кметство Средно село

Кметски наместник: Шабан Якубов

адрес: с. Средно село, №49
тел.: 0615/3-56-20, 0879540237
Включва населените места: Средно село, Дълги припек,
Новогорци, Чуката, Чистово, Овощна, Рекичка
кметство Разсоха

Кметски наместник: Фехми Топчиев

адрес: с. Разсоха, №105
тел.: 0615/3-56-12, 0879540220
Включва населените места:
с. Разсоха и Горна Хаджийска
кметство Долно Шивачево

Кметски наместник: Дилян Дилянов

адрес: с. Долно Шивачево, ул.”Кв. Долно Шивачево” № 26
тел.: 0615/3-55-73, 0879540222
 
 

кметство Дединци

Кметски наместник: Мирослав Асенов

адрес: с. Дедина, №7
тел.: 0615/3-55-73, 0879540222
Включва населените места:
с. Дединци, с. Дедина и с. Равново