Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Население

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Население към 31.12.2019 г.

    Общо В градовете В селата
Общини   всичко    мъже     жени   всичко  мъже  жени    всичко  мъже  жени
Златарица 3641 1800 1841 2085 1023 1062 1556 777 779