Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OP0
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ16P4

Актуален списък със свободните терени и други недвижими имоти за осъществяване на инвестиции

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 19.03.2024
Списък имоти
Дата на публикуване: 19.03.2024