Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GQ0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KT7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G16

Община Златарица

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.06.2021

По пътя от Велико Търново към Стара планина, е разположена Златаришка община, там между хълмове и реки, има живописни местности, идеално място за любителите на планински и селски туризъм.