Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24C5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE6

Политическа структура

Мандат 2023-2027

 

КП „БСП за България” - 6 мандата:


1. ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ ВЕЛКОВ
2. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ БАХАРЕВ
3. ЕЛИЦА ЧАВДАРОВА БОГУТЕВА – МОЛЛОВА
4. ЕМИЛИЯ ВЕКИЛОВА ТИСОВСКА
5. МИРОСЛАВ КОСТАДИНОВ СТЕФАНОВ
6. ВАЛЕНТИН ПЕНЧЕВ ПОПОВ

 

МК ПП „ВМРО-БНД” (ПП „ИТН”, ПП „ЗНС”) - 3 мандата:


1. ЛЕНКО ЯКИМОВ АРНАУДОВ
2. ПЕНЧО ВАСИЛЕВ ЧАНЕВ
3. САВКА ЦЕНКОВА КАВРЪКОВА

 

Движение за права и свободи - ДПС - 2 мандата:


1. МЕХМЕД АЛИЕВ РИФАДОВ
2. ФЕДЯ ЗАФИРОВ ДЕРВИШЕВ

 

Мандат 2019-2023

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ - 5 мандата:

1. Пенчо Василев Чанев
2. Ленко Якимов Арнаудов
3. Владимир Василев Велков
4. Юри Здравков Йорданов
5. Кирил Пенев Колев

ПП ГЕРБ - 2 мандата:

1. Стефан Иванов Бранзелов
2. Николай Георгиев Коев

Движение за права и свободи – ДПС - 1 мандат:

1. Федя Зафиров Дервишев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 3 мандата:

1. Емилия Векилова Тисовска
2. Анатолий Маринов Маринов
3. Валентин Димов Димов

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 14.11.2023