Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2424
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S15
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S17

Постоянна комисия по икономическо развитие, работа по еврофондове и донорски програми, управление на собствеността, земеделие и гори

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 03.01.2024

ПРЕДСЕДАТЕЛ:           ЕМИЛИЯ ВЕКИЛОВА ТИСОВСКА

СЕКРЕТАР:                   МИРОСЛАВ КОСТАДИНОВ СТЕФАНОВ

ЧЛЕНОВЕ:                     МЕХМЕД АЛИЕВ РИФАДОВ

                                       ЛЕНКО ЯКИМОВ АРНАУДОВ

                                       ВАЛЕНТИН ПЕНЧЕВ ПОПОВ